Ly Bizen sen cua của Konishi Lò Touko Gama 150 ml

Ly Bizen sen cua của Konishi Lò Touko Gama 150 ml
  • Ly Bizen sen cua của Konishi Lò Touko Gama 150 ml
  • Ly Bizen sen cua của Kokeshi Lò Touko Gama 150 ml
  • Ly Bizen sen cua của Kokeshi Lò Touko Gama 150 ml
  • Ly Bizen sen cua của Kokeshi Lò Touko Gama 150 ml
  • Ly Bizen sen cua của Kokeshi Lò Touko Gama 150 ml
  • Ly Bizen sen cua của Kokeshi Lò Touko Gama 150 ml
  • Ly Bizen sen cua của Kokeshi Lò Touko Gama 150 ml
  • Ly Bizen sen cua của Kokeshi Lò Touko Gama 150 ml
  • Ly Bizen sen cua của Kokeshi Lò Touko Gama 150 ml
  • Ly Bizen sen cua của Kokeshi Lò Touko Gama 150 ml `
Mã sản phẩm: BZCK
Đã xem: 3.231
Đánh giá:
3.6/5 trong 21 lượt 
Ly Bizen Lò Konishi touko gama dung tích 150 ml
KÍCH THƯỚC
Cao 5,7cm
Đường Kính 8,7 - 8,9cm (Không tròn đều)
Đường kính đế 3,5 cm
Ly có hộp giấy và chứng thư từ lò, họa tiết sen và cua, triện nghệ nhân, một chén trà chủ xuất sắc cho người uống trà, và cho người sưu tầm đam mê dòng gốm nổi tiếng của lò Touko
Bạn cần thêm thông tin về sản phẩm vui lòng gọi hotline 0868140984
 

Ly uống Trà Nhật

 
 
Gọi ngay/Call now